150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1 APK kompiuteryje

150 Cau Thi Bang Lai Xe A1 aprašymas

  • Paskutinė versija: 3.0
  • Leidimo data: 2016 rugpjūčio 24 d
  • Kategorija: nemokama mokymo programa
  • Reikalavimai: "Android 2.3+"
  • Autorius: MobiTwins

Áng dång 150 Câu Ôn Thi Bằng Lái Xe A1 giúp bùn chuẩn bị thi bâng lái xe máy có thể í thi lı thuyťt mát tác nánh chóng và hiệu quả nhất.

Paspauskite nuorodą, norėdami pamatyti žemiau:

• Pasidaryk 150 câu lý thuyết.

• Thi th aplinka 10 bộ đề thi ngẫu nhiên bao tàn bà n oi dangu của 150 câu.

• "Hiển thị kết quả su hhi kết thúc bài thi, kiểm tra lái các câu trả lluii đúng hay sai.

• "Hiển thị sй đồ thi thực hаnh bằng lаi A1.

Pasiimkite tą patį, jei norite pamatyti savo gyvenimo aprašymą: jei norite pamatyti šį dokumentą, turėtumėte žinoti, ar tai yra AE

CHÚC CÁC BÄNN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BAI THIH THANN CÔNG!

Kaip Atsisiųsti Ir Įdiegti 150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1 APK kompiuteryje - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • Jums Reikia Atsisiųsti Ir Įdiegti Android Emuliatorius PC
  • Pradžia Android Emuliatorius PC
  • Žiūrėti "Google Play Store" Programą Ir Pasirinkite Programą, Kurią Norite Paleisti Kompiuteryje